Приватне акціонерне товариство “ВОЛОДАРКА”

Код за ЄДРПОУ: 05502381
Телефон: (0432) 263014
Юридична адреса: 21001, Україна, м. Вінниця, проспект Коцюбинського 39
 

Особлива інформація на 23.04.2009

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
23.04.2009 Призначено Член наглядової ради Плита Галина Степанiвна АА, 107169, 15.12.1995, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 0,718
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ВАТ "Володарка" вiд 23.04.2009 року у зв'язку з статутними змiнами щодо структури органiв управлiння призначена в зв'язку з обранням загальними зборами товариства строком на 5 рокiв член наглядової ради Плита Галина Степанiвна, паспорт АА 107169, виданий 15.12.1995 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада -головний бухгалтер ВАТ "Володарка", частка в статутному капiталi (СК) - 0,718%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
23.04.2009 Призначено Член наглядової ради Виткiвська Юлiя Сидорiвна АА, 130814, 22.12.1995, Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 2,011
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ВАТ "Володарка" вiд 23.04.2009 року у зв'язку з статутними змiнами щодо структури органiв управлiння призначена в зв'язку з обранням загальними зборами товариства строком на 5 рокiв член наглядової ради Виткiвська Юлiя Сидорiвна, паспорт АА 130814, виданий 22.12.1995 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада - нчальник вiддiлу ВАТ "Володарка", частка в СК - 2,011%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
23.04.2009 Призначено Член наглядової ради Благодир Леонiд Тимофiйович АА, 744391, 27.04.1999, Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 0,046
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ВАТ "Володарка" вiд 23.04.2009 року у зв'язку з статутними змiнами щодо структури органiв управлiння призначений в зв'язку з обранням загальними зборами товариства строком на 5 рокiв член наглядової ради Благодир Леонiд Тимофiйович, паспорт АА 744391, виданий 27.04.1999 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада - заступник головного механiка ВАТ "Володарка", частка в СК - 0,046%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
23.04.2009 Призначено Член наглядової ради Заiчко Євгенiя Володимирiвна АА, 727232, 08.04.1998, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 0,006
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв ВАТ "Володарка" вiд 23.04.2009 року у зв'язку з статутними змiнами щодо структури органiв управлiння призначена в зв'язку з обранням загальними зборами товариства строком на 5 рокiв член наглядової ради Заiчко Євгенiя Володимирiвна, паспорт АА 727232, виданий 08.04.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, попередня посада - технолог ВАТ "Володарка", частка в СК - 0,0061%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.